Możliwość dołączenia do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 PR

Istnieje możliwość dołączenia się do projektów realizowanych w obszarze tematycznym ICT 7 Programu Ramowego. Informacje dotyczą konkursu otwartego 27 września 2010 r., a odnoszą się do celów ICT zatytułowanego „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”. Konkurs, czyli możliwość dołączania trwa do 18.01.2011 r., a dotyczy projektów w fazie realizacji, które kończą się po 30 czerwca 2012 r. Warunkiem dołączenia jest uzyskanie zgody koordynatora projektu, który następnie wnioskuje o dołączenie nowego partnera spoza krajów, które już są w konsorcjum i uzasadnienie jego obecności w konsorcjum. Dofinansowanie max. do 1 mln€ lecz nie więcej niż 30% części budżetu projektu finansowanego przez UE.

 

Lista projektów w załączniku.