Program Pracy 2012 w obszarze "Środowisko" 7 PR - zgłoszenia tematów

Trwają prace nad przygotowaniem Programu Pracy (Work Programme) na rok 2012 w obszarze priorytetowym ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT) w ramach 7 Programu Ramowego. Do końca października 2010 r. osoby zainteresowane mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez wypełnienie formularza i odesłanie go na adres: dantosi@kpk.gov.pl .