Konkurs dla młodych naukowców "Young Researcher Award 2010"

Celem konkursu jest wybranie wybitnych dziesięciu młodych naukowców, przedstawicieli następujących dyscyplin naukowych: medycyna; technologia, biochemia, genetyka i biologia molekularna; fizyka i astronomia; chemia; inżynieria materiałowa; rolnictwo i biologia; nauki społeczne; nauka o środowisku; informatyka. Z tej grupy zostanie wyłonionych trzech laureatów konkursu.

Kandydaci powinni wykazać się znaczącym osiągnięciem naukowym lub udziałem w wartościowym projekcie naukowym, który już się zakończył lub zakończy się do dnia 31 grudnia 2010 r. Kandydaci nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Każdy z laureatów konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 2000 euro na opłacenie udziału w wybranej konferencji za granicą.

Zgłoszenia do dnia 5 listopada 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.perspektywy.org/elsevier/index.php?co=regulamin

TAGI: Granty