Marie Curie ITN

Marie Curie Initial Training Networks (ITN) - celem akcji jest przede wszystkim poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców (w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie – popularyzacja zawodu naukowca wśród młodych ludzi na progu kariery zawodowej.

 

Szczegółowe informacje o projekcie Marie Curie Initial Training Network.

Konkurs otwarty jest do dnia 26 stycznia 2011 r., godz. 17:00.

Dokumetacja konkusowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313

  

RPK Lublin oferuje możliwość konsultacji oraz przeglądania wniosków projektowych.

Osoba do kontaktu: Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl, telefon: 81 744 50 61 w.118.