Wyniki konkursu dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2010

Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznała granty dla 427 początkujących naukowców w ramach konkursu ERC Starting Independent Researcher Grant 2010: http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Press_release_StG2010_results.pdf

 

Lista laureatów: http://erc.europa.eu/pdf/ERC_StG2010Results_All_by_Country.pdf

Statystyki (ERC Starting Grant 2010: Indicative statistics): http://erc.europa.eu/pdf/Statistics_StG2010.pdf