Noc Naukowców 2011

Do dnia 12 stycznia 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Noc Naukowców (Researchers' Night) - program PEOPLE 7 Programu Ramowego. Działanie to ma na celu promocję zawodu naukowca poprzez organizację różnych imprez w tym samym dniu we wszystkich krajach europejskich. Noc Naukowców odbędzie się dnia 23 wrzesnia 2011 r. (piątek).

Wnioski można składać do dnia 12 stycznia 2011 r., godz. 17:00.

Dokumentacja konkursowa:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=375

TAGI: Projekty