Marie Curie - granty intergracyjne dla naukowców

O granty Marie Curie Career Integration Grants, mogą ubiegać się doświadczeni naukowcy ("experienced researcher" - osoba, która posiada stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego od chwili uzyskania tytułu magistra), w dowolnej dziedzinie naukowej, którym zaproponowano stałą pracę w instytucjach w krajach europejskich (kraje członkowskie UE lub kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym). Działanie to ma na celu poprawę perspektyw w zakresie stałej integracji naukowców w Europie.

Wnioski można składać do dnia 6 września 2011 r., godz. 17:00.

 

Dokumentacja konkursowa Marie Curie Career Integration Grants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2011-CIG

 

RPK Lublin oferuje możliwość konsultacji oraz przeglądania wniosków projektowych.

 

Osoba do kontaktu: Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl, telefon: 81 744 50 61 w.118.