Marie Curie IRSES

Do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski w ramach działania Marie Curie (program PEOPLE 7 Programu Ramowego) - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), czyli Międzynarodowa Wymiana Pracowników Naukowych.

Celem projektów Marie Curie IRSES jest wzmocnienie współpracy naukowej poprzez wymianę pracowników między instytucjami badawczymi z krajów europejskich (kraje członkowskie UE lub kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym) a instytucjami badawczymi z krajów, z którym UE podpisała umowy o współpracy naukowo-technicznej oraz krajami objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Wnioski można składać do dnia 17 marca 2011 r., godz. 17:00.

Dokumentacja konkursowa:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=382

 

RPK Lublin oferuje możliwość konsultacji oraz przeglądania wniosków projektowych.

Osoba do kontaktu: Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl, telefon: 81 744 50 61 w.118.