The Blaise Pascal Research Chairs

"Międzynarodowe katedry Blaise Pascal"  to program powołany przez  rząd i region Ille-de-France. Do dnia 10 stycznia 2011 r. trwa nabór kandydatów ze wszystkich dziedzin naukowych. Każda katedra umożliwia naukowcom z zagranicy, posiadającym znaczny dorobek naukowy, prowadzenie prac badawczych przez okres 12 miesięcy w dowolnym ośrodku naukowym Ille-de-France. Wartość pojedynczego projektu to maksymalnie 200 000 euro.

Aplikacje można zgłaszać do dnia 10 stycznia 2011 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://www.chaires-blaise-pascal.org/uk/index.html