ERC Advanced Investigators Grant 2011

Do dnia 6 kwietnia 2011 r., godz. 17:00 można składać wnioski o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) w obszarze "Social Sciences and Humanities".

Granty, ERC Advanced Investigators Grant 2011, wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców. O grant może się ubiegać naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, posiadający znaczny dorobek naukowy z ostatnich 10 lat.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się w serwisie CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=386

 

Więcej informacji o grantach ERC: http://erc.europa.eu/

 

RPK Lublin oferuje możliwość konsultacji oraz przeglądania wniosków projektowych.

Osoba do kontaktu: Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl, telefon: 81 744 50 61 w.118.