Dzień informacyjny

„Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, finansowanie dostępu do europejskich infrastruktur badawczych oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej” Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2010 r., w Auli Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, w godzinach 10:30-13:00. Więcej informacji >>