Mobilność Plus - program MNiSW

Program "Mobilność Plus" ma umożliwić naukowcom wyjazd i prowadzenie badań naukowych w najlepszych zagranicznych ośrodkach badawczych. Program jest adresowany do naukowców, którzy posiadają stopień doktora nie więcej niż 7 lat, są zatrudnieni na stanowisku naukowym/naukowo-dydaktycznym, nie uczestniczyli w ostatnich 2 latach w realizowanym za granicą pobycie naukowym (staż, stypendium, projekt badawczy) trwającym dłużej niż 6 miesięcy.

Wnioski w ramach programu można składać do dnia 28 lutego 2011 roku.

Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie o konkursie, wniosek znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/programy-ministra/mobilnosc-plus/