Dzień Informacyjny Programu CIP-ICT PSP

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie organizuje dzień informacyjny dla Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CIP-ICT PSP). Spotkanie odbędzie się dnia 10 lutego 2011 r. w Warszawie w nowej siedzibie KPK PB UE, w Instytucie Maszyn Matematycznych, ul. Krzywickiego 34.

Głównym celem Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information Communication Technologies, Policy Support Programme) jest wsparcie polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (promowanie i podnoszenie świadomości na temat możliwości i korzyści, jakie technolgie informacyjne i komunikacyjne oferują obywatelom, organom publicznym i przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP).

Szczegółowe informacje o spotkaniu (agenda, dojazd, rejestracja udziału) znajdują się na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4224