Wstępne informacje dot. konkursu ERC Starting Grants 2011

W ramach czwartego konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla początkujących naukowców - ERC Starting Grants 2011 (Program IDEAS 7 Programu Ramowego), wpłynęło 4080 wniosków. Udział złożonych wniosków w poszczególnych panelach tematycznych jest następujący: "Physical Sciences and Engineering - 1690; "Life Sciences" - 1440; "Social Sciences and Humanities" - 950.  

Więcej informacji na stronie European Research Council: http://erc.europa.eu/