Ideas Plus

Program Ideas Plus ma na celu wsparcie i zachęcenia polskich naukowców do udziału w konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - granty ERC dla początkujących i doświadczonych naukowców (Program IDEAS 7 Programu Ramowego).

Środki finansowe przyznane przez MNiSW w ramach programu Ideas Plus mogą być wykorzystane na realizację całości lub części badań naukowych objętych zgłoszeniem do konkursu IDEAS.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/ideas-plus.html