Iuventus Plus

Program MNiSW pod nazwą Iuventus Plus ma na celu wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wyróżniających się młodych naukowców, których prace są publikowane w najlepszych światowych czasopismach objętych wykazem Journal Citation Reports (JCR) lub ERIH (European Reference Index for the Humanities). Program ma także zachęcać młodych badaczy do publikowania w najlepszych czasopismach. 

W ramach programu Iuventus Plus MNiSW będzie przyznawać finansowanie, które młodzi naukowcy będą mogli wykorzystać na kontynuację prowadzonych przez siebie prac badawczych.

 

Szczegółowe infromacje: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/iuventus-plus.html