Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki obejmuje następujące działania - moduły:

  • moduł badawczy (wspieranie prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej realizowanych poprzez projekty; wspieranie projektów realizowanych przez polskich i zagranicznych naukowców),
  • moduł wspierający młodych humanistów (badania doktorantów; stypendia doktorskie i post-doktorskie),
  • moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (tłumaczenie publikacji, elektroniczne wersje czasopism).

 

Szczegółowe infromacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki