Przygotowania do 8 Programu Ramowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o trwających pracach dotyczących 8 Programu Ramowego. Na stronie MNiSW zamieszczono kwestionariusz odnoszący się do doświadczeń z udziału w projektach 7 PR oraz uwag i rekomendacji dotyczących przyszłego - 8 Programu Ramowego.

 

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza, który znajdą Państwo na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/trwaja-prace-nad-przyszlym-programem-ramowym/

i przesłanie go na adres: piotr.kowalik@nauka.gov.pl najpóźniej do dnia 14 lutego 2011 r.

TAGI: MNiSW