Modernizacja szkolnictwa wyższego - konsultacje KE

Komisja Europejska zamierza przyjąć w trzecim kwartale 2011 roku nowy komunikat dotyczący modernizacji szkolnictwa wyższego. Działanie to ma na celu określenie priorytetów rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego, włączając obszar edukacji, badań i innowacji, w ciągu najbliższych 10 lat.

Aby lepiej opracować komunikat Komisja Europejska prowadzi szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami europejskiego szkolnictwa wyższego. W związku z tym zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiego kwestionariusza on-line, w którym Państwo wyrażą swoje poglądy na temat priorytetów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, w tym w aspekcie badań naukowych i innowacji, do roku 2020.

 

Kwestionariusz można wypełnić w języku:

 

Konsultacje potrwają do dnia 15 marca 2011 roku.