Wyszukiwarka CORDIS - nowe narzędzie dla użytkowników serwisu

Nowa wyszukiwarka CORDIS umożliwia szybkie, łatwe i skuteczne możliwości przeszukiwania bogatej bazy informacji CORDIS. Wyszukiwarka została uruchomiona w wersji beta, a użytkownicy korzystający z niej mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi.

Więcej informacji: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&RCN=32898

CORDIS search beta version: http://cordis.europa.eu/newsearch/index.cfm?page=simpleSearch