Przygotowania do 8 Programu Ramowego

  

Zachęcamy do wypełnienia ankiety MNiSW dotyczącej doświadczeń z udziału w projektach 7 PR oraz uwag i rekomendacji odnośnie przyszłego 8 PR. Więcej informacji >>