Konkurs ERA-NET EuroNanoMed

Konurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET EuroNanoMed dotyczy następujących obszarów:

  • Regenerative medicine;
  • Diagnostics;
  • Targeted delivery systems.

Wnioski projektowe można zgłaszać do dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://www.euronanomed.net/

 

Zasady udziału instytucji z Polski w konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=860&Itemid=1