Konsultacje: Zielona Księga w sprawie przyszłych wspólnych ram strategicznych UE w zakresie finansowania badań i innowacji

Dnia 9 lutego 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę, w której proponuje istotne zmiany w UE w zakresie finansowania badań i innowacji. Proponowane zmiany, zostaną wprowadzone w budżecie UE po 2013 roku.

 

Do dnia 20 maja 2011 r. Komisja Europejska przyjmuje opinie, sugestie od zainteresowanych osób i organizacji.

 

Zielona Księga (Green Paper - From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding) dostępna jest na stronie: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=documents

 

Konsultacje (kwestionariusz on-line, składanie pisemnych odpowiedzi, interaktywny blog, udział w wydarzeniach): http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=home