Raport DG Enterprise and Industry

Raport dotyczy dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publiczych: "Evaluation of SMEs' access to public procurement markets in the EU".

 

Publikacja: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf