Joint Technology Initiatives - Clean Sky, ENIAC - nowe konkursy

Komisja Europejska opublikowała nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (Joint Technology Initiatives) Clean Sky, ENIAC oraz ARTEMIS.

JTI Clean Sky - "Czyste niebo" to partnerstwo o charakterze publiczno-prywatnym w dziedzinie transportu powietrznego.

JTI Clean Sky: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=33067

Termin składania wniosków upływa z dniem 3 maja 2011 r., godz. 17:00. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=398

 

JTI ENIAC - wspólne przedsięwzięcie o charakterze publiczno-prywatnym w obszarze nanoelektroniki.

JTI ENIAC: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=33115

Termin składania wniosków upływa z dniem 21 kwietnia 2011 r., godz. 17:00. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=391

 

 

Dokumentacja konkursowa ww. przedsięwzięć znajduje się w serwisie CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage&rs w części COOPERATION > JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES.