Programy NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą, której celem jest wspieranie działalności naukowej obejmującej badania podstawowe nie skierowane na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie. wa Wyższego, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej.

 

Typy konkursów:

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 

 

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 

 

SONATINA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. 

 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.


MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.


SYMFONIA – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

 

MINIATURA - konkurs na pojedyncze działania naukowe.

 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie.


FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

 

TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

 

POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

 

BEETHOVEN - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

 

UWERTURA - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 

Inne konkursy:

ASPERA – PER ASPERA AD ASTRA na projekty badawcze z zakresu astrofizyki cząstek: 

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2012-06-18-konkurs-aspera

 

Hera JRP „Cultural Encounters” na projekty z zakresu nauk humanistycznych:

 http://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/konkurs-hera

 

Narodowe Centrum Nauki: 

http://www.ncn.gov.pl/