Marie Curie - indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe

Naukowcy doświadczeni (tzn. osoba posiadająca stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych) mogą ubiegać się o stypendia indywidualne Marie Curie na wyjazdy do innych krajów europejskich oraz poza UE i kraje stowarzyszone z 7 Programem Ramowym. Konkurs przeznaczony jest także dla naukowców aktualnie przebywających poza krajami europejskimi, którzy chcą powrócić do Europy i tutaj prowdzić prace badawcze.

Komisja Europejska przyjmuje wnioski do dnia 11 sierpnia 2011 r., godz. 17:00.

 

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=395

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF), dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=397

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF), dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=396

 

RPK Lublin oferuje możliwość konsultacji wniosków projektowych, pomoc w przygotowaniu wniosków.

 

Osoba do kontaktu: Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl, telefon: 81 744 50 61 w.118.