Konkurs ERA.Net RUS

W ramach projektu ERA.Net RUS (ERA.Net RUS call in Collaborative S&T projects) ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla jednostek z krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych z 7 Programem Ramowym a Rosją.

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary:

1. Innovative materials and cutting edge technological processes
- ultrahigh-power laser sources
- intelligent materials and nanomaterials
- quantum optic
2. Research on serious human health problems
- viral infections: HIV and Hepatitis
- auto-immune diseases
- neurodegenerative diseases.

Szczegółowe zasady udziału jednostek w konkursie znajdują się na stronie: http://www.eranet-rus.eu/en/175.php oraz na stronie: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=150 .

Zasady udziału instytucji z Polski zamieszczone są na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=150 .

Termin składania wniosków: do 31 maja 2011 r., godz. 18:00 czasu moskiewskiego.