Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - konkursy MNiSW

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszono konkursy na finansowanie projektów w następujących modułach: moduł badawczy, moduł wspierający młodych humanistów oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/1833/artykul/minister-oglasza-konkursy-dla-humanistow/ .