InfoDay 2012 Environment Calls FP7

Komisja Europejska (DG Research & Innovation - Directorate Environment) organizuje dzień informacyjny dotyczący obszaru Środowisko (Environment) w 7 Programie Ramowym UE. Spotkanie odbędzie się dnia 17 czerwca 2011 r. w Brukseli.

Szczegółowe informacje, program, rejestracja znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events