Pierwszy konkurs INNOTECH-u

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) uruchamia nabór wniosków na projekty badawcze i rozwojowe w ramach Programu INNOTECH.

Warunkiem udziału w programie jest prowadzenie badań naukowych lub działań mających na celu wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług mających pozytywne oddziaływanie na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Oferta adresowana jest zarówno do jednostek naukowych jak i przedsiębiorstw bez względu na dziedzinę nauki czy branżę przemysłu.

Program INNOTECH składa się z dwóch komponentów:

  • In-Tech – dla różnego typu beneficjentów w zakresie badań naukowych i prac wdrożeniowych,
  • Hi-Tech – dla konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorców, w tym MŚP, działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 maja 2011 r. i zakończy się 16 czerwca. Aplikacje składać można za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków OSF, dostępnego pod internetowym adresem: https://osf.opi.org.pl

Szczegóły dotyczące programu INNOTECH oraz naboru wniosków znajdują się na stronach internetowych NCBiR.