Pilotażowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dla neurologów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło pilotażowy konkurs pt. "Neurodegenerative Diseases - a call for European research projects for the optimisation of biomarkers and armonisation of their use between clinical centres".

W ramach tej inicjatywy można składać międzynarodowe projekty badawcze w obszarze chorób neurodegeneracyjnych JPND (Joint Programming Neurodegenerative Disease).

Wnioski na projekty badawcze można składać do 5 września 2011 r. 

Dofinansowanie mogą otrzymać 3 najlepsze projekty. Na ich realizację NCBiR przeznaczy 500 tys. euro.

 

Informacje o naborze można uzyskać pod adresem internetowym:
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/biomarker-transnational-call/