Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, będąca Operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ogłosiła kolejny nabór wniosków na krótkie wizyty studyjne. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Działanie III - Stypendia Indywidualne
• Indywidualne wizyty studyjne obywateli Polski i państw - darczyńców - przedstawicieli instytucji działających na rzecz szkolnictwa wyższego,
• Indywidualne wizyty studyjne przedstawicieli instytucji edukacyjnych w Polsce i krajach państw - darczyńców (działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, kształcenia zawodowego i osób dorosłych).
 

Zasady finansowania
• Wizyty studyjne trwające do 2 tygodni
• Warunki finansowania:
- koszty utrzymania rozumiane jako stawki ryczałtowe obliczane w zależności od czasu trwania wizyty,
- koszty podróży,
- koszty ubezpieczenia.
 

Uprawnieni Wnioskodawcy:
• doktoranci i młodzi naukowcy,
• przedstawiciele instytucji działających w obszarze edukacji.
 

Termin składania wniosków: od dnia 18 maja do dnia 18 lipca 2011 r.

Szczegółowe informacje, formularze wniosków oraz przewodniki znajdują się na stronie: http://fss.org.pl/5_nabor_maj_2011