Współpraca Polski i Niemiec na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wspólne projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujący zakres:

  • climate and energy (climate protection technologies to increase energy efficiency),
  • sustainable economies and resources (environmental technologies, water and effluent management, waste reclamation, technologies to increase resource efficiency),
  • sustainable land management (sustainable forestry and soil conservation, sustainable land usage).

Polsko-niemieckie konsorcja uczestniczące w projekcie muszą składać się z min. 2 a maksymalnie 5 instytucji, w tym przynajmniej 1 podmiot z Polski i 1 z Niemiec.

 

Nabór wniosków trwa od 1 czerwca do 1 września 2011 r.

 

Szczegółowe informacje o programie, dokumentacja znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.