Konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs na finansowanie projektów z zakresu badań podstawowych. W konkursie mogą brać udział wyłącznie doświadczeni pracownicy naukowi realizujący badania pionierskie, w tym także interdyscyplinarne, o dużym znaczeniu dla rozwoju nauki, wykraczające poza aktualny stan wiedzy.

 

Wnioski w polskiej oraz angielskiej wersji językowej należy przygotować elektronicznie na stronie OPI (https://osf.opi.org.pl/) i wraz z egzemplarzem wydrukowanym przesłać do NCN w terminie do 30 września 2011 r.

 

Szczegółowe informacje na temat trybu i warunków składania wniosków dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.