Konkurs MNiSW - IDEAS PLUS

Do konkursu IDEAS PLUS można zgłaszać projekty badawcze, których zadania zostały wcześniej zgłoszone i brały udział w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) - program POMYSŁY (IDEAS) ERC-2010-StG i ERC-2010-AdG.

Warunkiem koniecznym jest ocena projektu w konkursie ERC i uzyskanie powyżej 70 punktów (w pierwszym etapie oceny) i brak finansowania projektu przez ERC.

 

Szczegółowe wytyczne MNiSW dla projektów i instytucji zgłaszających wnioski znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-ogloszeniu-konkursu-w-ramach-programu-ideas-plus/

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.