Konkurs dla doświadczonych naukowców

Konkurs na finansowanie projektów badawczych (pionierskie badania podstawowe) dla doświadczopnych naukowców (osób posiadających stopień doktora), którzy o okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem mogą wykazać się szczególnymi osiągnięciami i będą spełniać wymagania określone przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Wnioski można składać do dnia 30 września 2011 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/html/konkursy/ogloszenie05-doswiadczony.html