Konferencja JRC w Warszawie

Joint Research Centre (Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk orgazniuje konferencję: "Scientific Support to a Competitive European Low Carbon Economy: Energy, Transport and Emerging Technologies".

 

Konferencja odbędzie się w Warszawie, dnia 7 lipca 2011 r.

 

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie JRC:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1410&obj_id=3820&dt_code=EVN

 

Rejestracja: https://web.jrc.ec.europa.eu/registration/

 

Zaproszenie na konferencję oraz wstępny program.