Reforma szkolnictwa wyższego - ogłoszenie

Informujemy, iż w związku ze zbliżającym się dniem wejścia w życie reformy szkolnictwa wyższego, firma AMbER Project sp. z o.o., organizuje spotkanie doradcze zatytułowane:

 

„Reforma szkolnictwa wyższego - wybrane zagadnienia”.

 

Celem spotkania jest przybliżenie wybranych zagadnień reformy szkolnictwa wyższego, a w szczególności podniesienie świadomości skutków prawnych wprowadzanych zmian. Uczestnicy uzyskają również pomoc w zakresie interpretacji zmienianych przepisów oraz ich wpływu m.in. na realizację międzynarodowych projektów badawczych, szkoleniowych i wspierających.

Spotkanie przygotowane zostało w oparciu o doświadczenia płynące z doradztwa w przystosowaniu uczelni do zmian prawa, które zaczną być wprowadzane w życie od 1 października 2011 r.

 

Spotkanie odbędzie się w piątek 22 lipca 2011 r., w Hotelu AMBER, przy ul. Powstańców Warszawskich 45 w Gdańsku.

 

Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy, można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://www.amberproject.pl/AMbER_Project/Szkolenie_22.07.html