Program "Wsparcie na uzyskanie grantu"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyjmuje wnioski w ramach pierwszej edycji programu: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. w projektach 7 Programu Ramowego UE (7 PR).

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator lub uczestniczą jako partner w projekcie. PARP udziela wsparcia dla projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

 

Nabór wniosków trwa do dnia 31 sierpnia 2011 r., godz. 16:00.

 

Szczegółowe informacje o programie, zasady udziału oraz składanie wniosków dostępne są na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/index/index/1762

TAGI: PARP, Granty