Konkurs na realizację polsko-izraelskich projektów badawczych

Kolejny polsko-izraelski konkurs na realizację wspólnych projektów badawczych ma na celu rozwijanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych, które mają realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wnioski można składać do dnia 10 października 2011 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, zasady udziału, tematyka oraz zasady udziału jednostek z Polski znajdują się na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=1