Program "Iuventus Plus"

Program "Iuventus Plus" wspiera realizację projektów badawczych prowadzonych przez młodych naukowców, będących kontynuacją badań naukowych, których wyniki opublikowano lub przyjęto do publikacji w najlepszych czasopismach objętych wykazem Journal Citations Report (JRC) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Wnioski można składać do MNiSW do dnia 15 września 2011 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/iuventus-plus/