Horizon 2020

Następca 7 Programu Ramowego otrzyma nazwę "Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation".

Nowy program uruchomiony zostanie 1 stycznia 2014 r. i połączy w sobie trzy „unijne” źródła finansowania, aktualnie znane jako:

• Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego,
• Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji – CIP,
• Europejski Instytut Innowacji i Technologii – EIT.

Więcej informacji na temat programu Horizon 2020 można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.