Program Eurostars

Program EUROSTARS realizowany jest w ramach międzyrządowej inicjatywy EUREKA w celu zwiększenia konkurencyjności Europy poprzez wsparcie dla przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni prowadzących ogólnoeuropejskie projekty rozwoju innowacyjnych produktów, procesów i usług.

EUROSTARS skupia się na dostarczaniu funduszy dla MŚP prowadzacych działalność badawczo-rozwojową. W ramach programu oferowane jest finansowanie ze środków krajowych w celu wsparcia prowadzących działalność badawczo-rozwojową MŚP, które realizują międzynarodowe projekty badawcze w ramach współpracy.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 września 2011 r., 20:00 (C.E.S.T.).

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://www.eurostars-eureka.eu/