Nowe technologie w Hotelu Europa w Starachowicach

Hotel Europa w Starachowicach ogłasza pilotażowy konkurs związany z wdrożeniem nowych technologii w ramach planowanej inwestycji budowlanej.

 

Celem konkursu jest wyłonienie realnych do zastosowania rozwiązań, które jednocześnie wypełniają przesłanki nowej technologii rozumianej jako usługa badawczo-rozwojowa lub nieopatentowana wiedza techniczna.

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów inżynierskich/licencjackich, wszystkich lat studiów magisterskich, oraz studentów studiów doktoranckich na kierunkach technicznych i ekonomicznych uczelni wyższych w Polsce.

Na autorów trzech najlepszych rozwiązań czekają nagrody: 3-miesięczny płatny staż dla zwycięzcy wraz z nagrodą pieniężną a dla pozostałych laureatów nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy kierować na adres organizatora konkursu w terminie do 20 października 2011r.

 

Osobą upoważnioną przez organizatora do kontaktów z uczestnikami konkursu jest p. Robert Wierucki (email:robert.wierucki@europa-hotel.pl., tel:. +48 41 276 78 00, + 48 606 475 093).

 

Zainteresowanych konkursem zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dostępnym pod adresem internetowym: http://www.europa-hotel.pl/?konkurs,310

TAGI: Konkurs