Rząd przyjął Krajowy Program Badań

Rada Ministrów przyjęła zaproponowane przez MNiSW strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych ustanawiając tym samym Krajowy Program Badań.

 

Program składać się będzie z 7 kierunków priorytetowych:

  • nowe technologie w zakresie energetyki,
  • choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna,
  • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne,
  • nowoczesne technologie materiałowe,
  • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo,
  • społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,
  • bezpieczeństwo i obronność państwa.

 

Informacje na temat programu znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.