Oferty pracy dla naukowców

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 października 2011 r. ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", uczelnie mają obowiązek ogłaszania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Nowe przepisy regulują, iż uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na:

"stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców."

 

Europejski portal dla mobilnych naukowców (strona Komisji Europejskiej) przeznaczony do publikacji ofert pracy dla naukowców to portal EURAXESS Jobs: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index