Konsultacje Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej w okresie do 30 listopada br. Zadaniem publicznych konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat głównych przeszkód, które należy zniwelować w celu osiągnięcia dobrego funkcjonowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA).

KE zaprasza do udziału w konsultacjach: obywateli, organizacje oraz władze publiczne: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm

 

Więcej informacji o funkcjonowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm