Raport - udział Polski w 7 PR

Raport zawiera statystyki udziału poszczególnych państw UE w projektach 7 Programu Ramowego UE oraz szczegółowe informacje na temat udziału polskich zespołów w projektach 7 PR. Dane zostały opracowane na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, Eurostatu po 274 zakończonych konkursach.

 

Publikacja dostępna jest na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie: http://www.kpk.gov.pl/pliki/11780/Raport_274_konkursy.pdf