"Granty na granty" dla polskich koordynatorów w 7 PR

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem wniosku projektowego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach 7 Programu Ramowego (7 PR + Euratom) oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/-441a9ebd49/